Sunday
Jul 31st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Features Featured Articles Swerte ba ang Tigre sa’yo?

Swerte ba ang Tigre sa’yo?

(0 votes, average: 0 out of 5)
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Ayon sa Chinese Zodiac, magsisimula ang Year of the Golden Tiger ng Peb. 14, 2010, at magtatapos sa Peb. 2, 2011. Ang Tiger ang pangatlong hayop sa siklo ng Chinese Zodiac, na may 12 na tanda na halaw sa mga hayop. Isang sagisag ng katapangan ang tigre.

Sinasabing swerte, makakatotohanan, masigla at aktibo ang tigre. Isa pang katangian nito ang kakaibang katapangan, na makikita sa hilig nitong lumaban. Sinasabi ng mga Tsino na ang pagkakaroon ng Tiger sa tahanan ay isang magandang proteksyon laban sa sunog at mga nakawan.

RAT
Sa mga sinilang sa Year of the Rat, magiging katamtaman lang ang 2010 para sa iyo, ngunit minsan may mga paghihirap dulot ng matinding kalungkutan. Sang-ayon sa mga daga ang posisyon ng mga planeta sa 2010. Tiyak na magkakaroon sila  ng tiwala sa sarili, at magiging higit na maparaan. Sa mga single, magandang balita: hatid ng 2010 ang magandang buhay pag-ibig para sa’yo. Makakakita ka ng kabiyak. Mapupuno naman ng kasiyahan ang samahan ng mga dagang ikinasal na.

OX

Dapat maging alisto ang mga Ox sa mga pagtutunggali na maaaring mangyari ngayong taon at sa darating pa, lalo na sa mga Dragon at Horse. Upang maiwasan ito, tandaang dapat ibukas ang isipan at huwag manghusga nang walang batayan. Magandang mag-aral ng bagong wika ngayong taon. Sa trabaho naman, dapat maging alisto ang mga Ox ngayong 2010, sapagkat nagbabadya ang pagtamlay. Kaya dapat magsikap na ibahin ang ugaling ito.

TIGER

Katamtaman lang, na may kaunting saya ang lungkot ang hatid sa mga Tigre ng sarili nilang taon. Kahit lahat ng bagay at pagkakataon ay naayon sa inyo ngayong taon, mahihirapan kayong makita ang lakas ng loob at lakas ng isipan upang ipakita ang iyong kakayahan. Hanapin ang lakas ng loob sa iyong sarili dahil mahaharap ka sa maraming pagkabigo. Ngunit maganda naman ang 2010 para sa kalusugan mo, lalo na sa may digestive problems. Makahahanap ka tulong para sa iyong kalagayan.

RABBIT
Maaaring maging masamang taon ang 2010 para sa mga isinilang sa Year of the Rabbit. Kailangan mong magtrabaho at magsikap upang makamit ang magandang resulta sa iyong trabaho, kalusugan, at romansa. Dapat dumulog sa pilosopiya at relihiyon ang mga Rabbit upang makahanap ng mabuting resulta ngayong taon. Maging mabuti sa pagpapasya. Magtipid at maging maingat sa mga tanda ng posibleng panloloko sa negosyo, dahil maaaring magkaroon ka ng problema sa pera ngayong taon.

DRAGON

Sa mga isinilang sa Year of the Dragon, ito na ang tamang panahon upang muling pumasok sa paaralan o kumuha ng ibang kurso! Magbibigay ng tagumpay ang pag-aaral ngayong darating na taon. Kahit nahaharap ka sa mga problema, mahalagang maging positibo. Magdudulot ng kasihayan at tagumpay sa iyo ngayong taon ang kakayahan mong maging positibo. Magkakaroon ng problema kung nasa relasyon, kaya maging positibo. Makinig at liligaya ka.

SNAKE

Kilalang matigas ang ulo ng mga isinilang sa Year of the Snake. Dapat itong makontrol, upang makahanap ng maraming matatagumpay na resulta ngayong taon. Mahalaga rin namang magkaroon ng mga hangarin. Subukang maging mapagpakumbaba para sa susunod na taon dahil baka mawalan ka ng kapit sa realidad at mawalan ng direksyon. Kapag natutunan na ito, makahahanap ka ng magagandang pagkakataon para sa iyong trabaho, kaya tiyaking makakamit mo ito.

Horse

Magandang balita sa mga isinilang sa Year of the Horse: Magiging mapayapa ang 2010 para sa’yo. Makikita mo ang maayos na relasyon sa iyong mga kaibigan at pamilya na mabubuo nang maayos. Panatilihing malinaw ang pag-iisip kung gagawa ng desisyon dahil mahaharap sa mga pasyang mukhang magkatulad ngunit magkakaroon ng magkaibang kahihinatnan. Mapaparami ang iyong pagkain ngayong darating na taon, kaya tiyaking maging malusog at palaging mag-ehersisyo.

GOAT

Makakahanap ng maraming pagkakataong magpayaman ngayong 2010 ang mga sinilang sa Year of the Goat. Baka makawala ang mga pagkakataong ito sa mga maling pasya, kaya mahalagang maging positibo at hindi maging dismayado dahil maraming oportunidad ang darating sa iyo ngayong taon. Paligiran ang sarili ng mga minamahal at gumawa ng mga personal na relasyon at makikita mong baka ito na ang maging pinakamagandang taon para sa’yo.

MONKEY

Mahalagang huwag maging emosyonal ngayong 2010 ang mga sinilang sa Year of the Monkey, hindi lahat ng bagay ay
aayon sa iyong kagustuhan. Mawawalan ka man ng ilang malalapit na kaibigan, manatiling matibay upang makabangon. Ngunit magkakaroon naman ng magandang oportunidad sa pagnenegosyo ngayong 2010. Makipagsapalaran at magkakamit ka ng magagandang premyo. Maniwala kang may magandang mangyayari sa iyo.

ROOSTER
Isang taon ng kompetisyon ang 2010 para sa mga isinilang sa Year of the Rooster. Sa trabaho, makakaharap ka ng maraming kompetisyon sa iyong pag-akyat sa iyong kumpanya. Kapag wala kang kasintahan, magkakaroon ka rin ng karibal para sa hinahangad mong maging katuwang. Gumawa ng magagandang desisyon at huwag magpasya nang basta-basta. Magkaroon ng positibo at masiglang pag-iisip at maaaring maging maganda ang taong ito para sa’yo.

DOG

Ligaya at kalungkutan ang mararanasan ngayong 2010 ng mga sinilang sa Year of the Dog. Sa trabaho, magdudulot ngproblema ang kakulangan mo ng respeto sa mga taong nasa taas mo. Ang kagustuhan mong matutong mamuhay mag-isa ang magiging dahilan naman sa problema sa pag-ibig. Kung gusto mo ng magandang taon, mahalagang maging mabait, kundi ay mararanasan mo ang pag-iisa ngayong 2010.

PIG

Kilala bilang mga sentimental na nilalang, kaya kailangan itong bawas-bawasan ng mga isinilang sa Year of the Pig ngayong 2010 upang makahanap ng di-inaasahang tagumpay sa trabaho at romansa. Ang paghahanay ng mga bituin ang magdadala ng iyong suwerte sa taong ito, kaya asahan mo na sa susunod na taon naman ay magkakaroon ka ng problema sa pera. Lumayo muna sa softdrinks dahil magdudulot ito ng sakit sa iyong bituka at tiyan. Pero ’yon lang ang dapat mong maging problema sa kalusugan, dahil ang 2010 ay magiging maganda para sa’yo.


Sources: hubpages.com/hub/
Chinese-Horoscope-2010-the-Year-of-the-Tiger; www.springsgreetingcards.com/catalogs/
store.asp?pid=250913; at www.usbridalguide.com/special/chinesehoroscopes/Tiger.htm 

Quote this article on your site

To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.
Preview :

Swerte ba ang Tigre sa’yo?
Sunday, 14 February 2010
Ayon sa Chinese Zodiac, magsisimula ang Year of the Golden Tiger ng Peb. 14, 2010, at magtatapos sa Peb. 2, 2011. Ang Tiger ang pangatlong hayop sa...

Share/Save/Bookmark
 Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

All rights reserved. Subject to the conditions provided for by law, no article or photograph published by Inquirer Libre may be reprinted or reproduced, in whole or in part, without its prior consent.


Visit Us

Inquirer.net
Bandera
Cebu Daily News
Hinge Publications
Libre Classifieds
Visit Us @ Facebook

Sponsors


giant-chockablock
giant-chockablock
giant-chockablock
giant-chockablock